+420 725 336 433 bretaklatovy@seznam.cz

Cesty sebepoznání

Terapie tmou, ticho a samota

terapie tmou home page

Poplatek za terapii tmou a způsob rezervace

 • Kompletní cena: 9.000 za týden (7 dní a 7 nocí) – all inclusive.
 • Úhrada platby cca dva měsíce předem, jako definitivní potvrzení vašeho času a zájmu.
 • Pokud vám do smluveného termínu vstoupí závažné skutečnosti bránící terapii tmou a oznámíte tuto skutečnost nejpozději do 10 dnů před nástupem, máte jednu možnost si termín přesunout s ohledem na volné termíny. Upozorňujeme, že rok 2021 je plně obsazen.
 • Minimální doba terapie tmou je 7 dní, maximální 49 dní.
 • Uhrazení terapie tmou je možné jen bankovním převodem. Informaci o variabilním symbolu převodu, č. účtu a částku vám zašleme dva měsíce před dohodnutým termínem zážitku e-mailem.
 • Po zaslání variabilního symbolu k platbě vám rezervujeme dohodnutý termín následujících pět dní!
 • Zasláním platby potvrzuje zájemce souhlas s podmínkami zážitku a zároveň potvrzuje, že se podrobně seznámil v celé šíři s obsahem www.terapie-tmou.eu a je s obsahem srozuměn.
 • Přerušením či předčasným ukončením terapie tmou ze strany účastníka nevzniká v žádném případě právo na zpětné vrácení uhrazené finanční částky ani její alikvotní části. Své rozhodnutí důkladně zvažte. Jde o silný individuální prožitek, pro který jste se rozhodli o své vůli, zcela svobodně a následně potvrdili své rozhodnutí uhrazením částky za terapii tmou.
 • S ohledem na velkou poptávku je skutečná rezervace termínu přiřazena a potvrzena prvnímu zájemci, od něhož je jako první připsána platba. Ostatním zájemcům buď v této situaci peníze vrátíme nebo najdeme jiný termín.
 • Na požádání vám vystavíme daňový doklad, nejsme plátci DPH.
 • Nástup k terapii je v domluvený den dopoledne, nejpozději do 12 hodin.
 • Do 12 km vzdálených Klatov pro vás rádi zajedeme. Ozvěte se pár dní před nástupem e-mailem.

Technické podmínky zážitku

 

Tma

Absolutní! Pokoj bez oken je oddělen speciálními těsnými dveřmi od chodby, kde je malá lednička a též absolutní tma. Další speciální dveře vedou z chodby do přijímací místnosti.

Ticho

Relativní. Do 180 let starého domu s kamenno-cihlovými 90 cm tlustými zdmi byl implantován velmi stavebně-technicky sofistikovaný sendvič. Přizdívky na pryžových pásech, pružné zavěšení stropu, plovoucí bezkontaktní podlaha. Byly využity nejlepší akustické materiály. Celkové složení supersendviče stěn je naše tajemství. Lidské ucho, kdy mozek (mysl) hledá v deprivaci jakýkoliv vnější podnět a mysl svoji práci, na kterou je nastavená od našeho narození, je však velmi geniální nástroj a po mém celoživotním „boji“ se zvukem jakožto milovníka hudby v současnu ladíme poslední 3%, tedy v oblasti high-endu. Absolutní ticho (v nadsázce) je náš cíl, ač víme, že neexistuje ani ve vakuu (jestli vakuum vůbec existuje). Natož v hmotném světě, kde pulsuje gravitace.

Samota

Máte šanci poprvé v život prožít skutečně nerušenou introspekci. Případná komunikace probíhá ústně či písemně tak, že vložíte lísteček na ledničku v chodbě nebo do tašky s použitým nádobím.

Větrání

Použily jsme ty nejlepší materiály vzduchovodů dostupné na evropském trhu. Neslyšné větráčky jsou umístěné mimo budovu a řídí je  průmyslový mikropočítač, který dostává signály z čidla CO2 (koncentrace oxidu uhličitého), které sleduje a reguluje kvalitu vzduchu v pokoji. Vše je samozřejmě zálohováno.

Zde jsou ukryta tři uváděná procenta boje s tichem. Pohybující se vzduch a tlumiče zvuku jsou velkou alchymií. Zde na cestě k „absolutnímu“ tichu pracujeme nepřetržitě. Pokud ale lidské ucho obdrží frekvence, které jsou tzv. indiferentní, tedy mozek nedovede analyzovat, co je způsobuje, co za nimi stojí jako zdroj, přestává je velmi rychle vnímat.

Teplo

Zajišťují sklokeramické stropní panely, které jsou naprosto tiché, nelupkají, nepraskají, necvakají. Teplotu nastavíme dle vaší potřeby. Kdykoliv rádi přidáme nebo ubereme, protože tělo v režimu Kairos a za plné funkce šišinky mozkové má nepředvídatelné individuální potřeby tělesného komfortu.

Vybavení

Lůžkoviny, deka, toaletní papír, mýdlo, ručníky, sprchový gel, lednička atd.

Kontakt s průvodci během terapie tmou

Probíhá dle domluvy při nástupu. Stravu přinášíme ve formě „velké snídaně“ nepravidelně jednou v průběhu 24 hodin. Tím ztratíte pojem o lineárním čase. Tašku s jídlem postavíme v chodbě na vaši ledničku. Třikrát zaťukáme, pokud si přejete být informováni o dodání stravy, a čekáme cca půl minuty ve tmě chodby, pro případ vaší aktuální potřeby ústní komunikace. Pak odcházíme.

V pokoji nejste zvenku zamknuti, můžete se však zamknout sami. Bezpečnostní zámek je ale oboustranně odmykatelný, abychom vždy měli i my zvenčí možný přístup (např. v případě třeba živelné pohromy, války, pádu letadla apod.). Pro případ nejvyšší nouze máte k dispozici zvonek na průvodce. Zaškolení, seznámení a veškeré nutné informace vám sdělíme při nástupu.

Hlavní komunikace a sdílení s průvodci probíhá po skončení terapie tmou formou rozmluvy, kdy se vám budeme časově neomezeně věnovat. Věříme a uděláme vše pro to, abyste odjížděli s maximálním zpracováním svého prožitku, abyste ho následně zúročili ke svému lepšímu fyzickému, duševnímu růstu.

Co s sebou?

Pohodlné volné oblečení z přírodních vláken, kapesní nůž, baterku pro stav nouze (vylijete si třeba polévku do postele), kartáček na zuby a zubní pastu, a samozřejmě to nejdůležitější – amulet, talisman, předmět osobní obliby, hudební nástroj, kamínek, přívěšek… Ve tmě a tichu se velmi zesílí smysl hmatu. Energie mezi vaším „posvátným“ předmětem a vašimi prsty bude jen proudit.

Zvláštní doporučení

Oblíbený spací pytel. Ač budete mít kvalitní, teplé lůžkoviny, rezervní deku, zalezení do pytle umocní archetypální pocit bezpečí, odstupu, úkrytu, jeskyně, domu v domě, kokonu, pobytu na vyvýšeném místě, „rozhled“, který ochrání. Dokonce se mohou vynořit vzpomínky z prenatálního a perinatálního období vašeho vstupu do hmotné formy, tedy na pobyt v děloze. Pokud si udržíte malé světýlko POZOROVATELE, udržíte se dlouho v lucidním stavu pozitivního vědomého snění, které je velmi velmi posilující.

Zde jsme se dostali asi k cíli Yangtiku, terapie tmou, tichu a samotě. Dokážete si zpracovat a lépe pochopit z lidského pohledu zasunuté špatné vzpomínky a skutečnosti od chvíle početí k dnešku, které na vás v dobré víře napáchalo okolí. Defragmentovat, dekompenzovat, vysypat pytel zkušeností, které jste nasbírali. Symbolicky řečeno, konečně velká šance zareagovat na světlo Lucifera – Světlonoše (Světlopřinašeče) – vědomě vykročit k vlastnímu světlu širšího vědomí, pochopení. Možnosti nalezení vnitřního štěstí a tím zmenšení utrpení.

 

Ostatní podmínky zážitku

! Odesláním e-mailu s objednávkou a rezervací terapie tmou potvrzuje každý účastník, že se seznámil s podmínkami individuálního prožitku v rámci terapie tmou, že se k terapii tmou rozhodl na základě svobodné vůle a že bere obsah níže uvedeného čestného prohlášení plně na vědomí v celém jeho obsahu, a čestně prohlašuje, že je s ním v plném souladu.

Čestné prohlášení

 • Prohlašuji, že jsem plnoletý/plnoletá, svéprávný/svéprávná, duševně zdravý/zdravá a ve svém jednání svobodný/svobodná. Při plných smyslech, dokonale informován/informována a po zralém uvážení pak činím i všechna následující prohlášení.
 • Netrpím žádnou formou psychického onemocnění a nikdy jsem nebyl/nebyla pro taková onemocnění léčen/léčena. Netrpím fobií neslučitelnou s terapií ve tmě či v uzavřeném prostoru.
 • Nejsem závislý/závislá na alkoholu, drogách, psychofarmakách, nikotinu, ani jiných psychiku ovlivňujících látkách.
 • Nemám potíže s příjmem potravy a nejsem alergický/alergická na žádná jídla, nápoje ani jiné alergeny.
 • Nemám diagnostikovány žádné oficiální medicínou nazývané civilizační choroby jako je rakovina, kardiovaskulární a srdeční choroby, poruchy oběhového systému, diabetes, ani jiné. Nemám žádné infekční onemocnění. Nejsem ve vyšším stupni těhotenství než pátém týdnu a nejsem rizikově těhotná.
 • Prostudoval/prostudovala jsem si internetové stránky poskytovatele. Všechny podmínky i okolnosti terapie tmou mi podrobně vysvětleny a mé dotazy zcela zodpovězeny při vstupním pohovoru. Vzal/vzala jsem na vědomí zejména nebezpečí držení hladovky (půstu) při terapii ve tmě. Beru na vědomí, že při terapii ve tmě budu přijímat vegetariánskou stravu. Jsem nekuřák/nekuřačka, anebo se při terapii ve tmě zcela zdržím kouření.
 • Pro terapii ve tmě jsem se rozhodl/rozhodla zcela svobodně. Je mi zřejmé a jasné, že terapie tmou znamená přítomnost téměř dokonalého ticha, tmy a samoty, přičemž však chápu, že terapii mohu kdykoliv ukončit nebo přerušit a odejít na světlo, protože nejsem v prostorách nijak uzamčen/uzamčena ani omezen/omezena na svobodě pohybu.
 • Zavazuji se ukončit, nebo přerušit terapii ve tmě, anebo alespoň informovat personál okamžitě, jakmile zaznamenám jakákoli fyzická nebo duševní negativa nebo pokud se pro mne zážitek stane jakkoli nekomfortním.
 • Souhlasím s tím, že personál je oprávněn mou terapii v zařízení ukončit kdykoli zjistí, že obsah tohoto prohlášení není pravdivý, úplný, nebo není z mé strany plněn. Souhlasím s tím, že stejné oprávnění přísluší personálu za situace, kdy okolnosti (zdravotní, přírodní, společenské, technické) zapříčiní, že můj zážitek v zařízení přestane být bezpečný nebo přínosný.
 • Vše, co jsem prohlásil/prohlásila je pravdivé a úplné. Vše, co jsem se zavázal/zavázala konat nebo nekonat, bezezbytku dodržím. Beru na vědomí, že to je podmínkou bezpečné, ale i příjemné a přínosné terapie tmou, pro který jsem se rozhodl/rozhodla.